Yasal Bİldİrİm

Alexion İlaç Ticaret Limited Şirketi (“Alexion”, “biz”, ya da “Şirket”) bu internet sitesini Şirket ve Türkiye’deki belirli faaliyetleri hakkında genel bilgi kaynağı olarak sunmaktadır. Bu internet sitesi, Alexion tarafından temin edilen başka internet siteleri ve mobil cihaz uygulamalarıyla (“Uygulamalar”) bağlantılı olabilir; bunlar da bu bildirimde bu internet sitesiyle birlikte “Alexion Sitesi” veya “Site” olarak anılacaktır. Bu sitenin Amerika Birleşik Devletleri’ndeki sunucular üzerinde barındırıldığına dikkatinizi çekeriz.

LÜTFEN SİTEYİ KULLANMADAN ÖNCE BU YASAL BİLDİRİMİ DİKKATLE OKUYUNUZ. BU BİLDİRİMDE AŞAĞIDAKİLERE YER VERİLMEKTEDİR:

•   KULLANIM ŞARTLARI
•   GiZLiLiK BiLDiRiMi (“Kullanım Şartları” ve “Gizlilik Biİdİrimi” topluca “Şartlar” olarak anılacaktır)

SİTEYİ KULLANARAK, ŞARTLARI OKUDUĞUNUZU VE ANLADIĞINIZI BELİRTMİŞ VE ŞARTLARI KAYITSIZ ŞARTSIZ KABUL ETMİŞ SAYILIRSINIZ. ŞARTLARI KABUL ETMİYORSANIZ LÜTFEN SİTEYİ KULLANMAYINIZ.

Alexion gerekli gördüğü hallerde şartları zaman zaman değiştirebilir. Bu nedenle site kullanıcılarının düzenli olarak bu sayfayı ziyaret ederek herhangi bir değişiklik olup olmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir.

Alexion verilen bilgilerin yayımlandıkları esnada eksiksiz ve doğru olması için gerekli çabayı göstermiştir.

Sitede bulunan tıbbi bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Fiili tıbbi bakım yerine geçmeyeceği gibi, profesyonel tıbbi bakımın veya bir sağlık çalışanının müdahalesinin yerini almak üzere hazırlanmamıştır. Tanı veya tedaviye ihtiyaç duyanların veya belli bir bireye ilişkin soruları olanların bir sağlık çalışanıyla iletişime geçmesi önemle rica olunur.

Bu internet sitesi hem sağlık çalışanlarının hem de halkın yararlanması için hazırlanmıştır. Alexion halkın sağlık çalışanlarının kullanımına ayrılmış sayfalara erişimini engellemek için gerekli çabayı göstermiştir. Ancak gösterilen bütün çabalara rağmen sağlık çalışanlarına ayrılmış olan sayfalara giriş yapıldığı takdirde bu izinsiz ziyaretin sonuçları bütünüyle yetkisiz giriş yapan ziyaretçinin sorumluluğu altındadır.

Başa dön

Kullanım Şartları

Yatırımcılar

Alexion Sitesi Alexion’un faaliyetleri, mali durumu, hedefleri, ürünleri, hizmet ve stratejileri hakkında ileriye dönük bildirimler içerebilir. Bu gibi ileriye dönük bildirimler, sektör tahmin ve projeksiyonları, yönetimin düşünceleri ve yönetimimiz tarafından öngörülen bazı varsayımlara dayanmaktadır. Bu gibi bildirimleri, Alexion’un planlarının veya faaliyet sonuçlarının beklenenlerden farklı olmasına yol açabilecek aşağıdaki faktörler de dahil olmak, üzere belli faktörler etkileyebilir: izin makamlarının pazarlama ruhsatlarıyla veya Alexion ürünlerinin pazarlamasındaki maddi sınırlamalar ile ilgili kararları; yeterli üretim kapasitesinin sağlanmasında ve ticari altyapı kurulmasında yaşanabilecek gecikmeler; Alexion ürünlerinin klinik denemelerinde, çalışmanın yapıldığı hastalık veya başka hastalıklar için beklenilen güvenlik ve etkililik sonuçlarının daha geniş hasta popülasyonlarında alınamaması olasılığı; satın almaların kısa veya uzun vadede karlılık getirmemesi riski; güncel ticari performans sonuçlarının gelecekteki ticari performans oranlarını yansıtmaması olasılığı; üçüncü tarafların Alexion’a gerekli fikri mülkiyet lisansını uygun şartlarda vermek istememeleri veya hiçbir şekilde vermemeleri riski; üçüncü taraf borçluların (devlet kurumları da dahil olmak üzere) Alexion ürünlerinin kullanımının bedelini kabul edilebilir fiyat düzeyinden veya hiçbir şekilde ödememeleri riski; hasta sayılarını gösteren tahminlerin hatalı olması riski; ürünlerimizin preklinik veya klinik geliştirme süreçlerini başarıyla tamamlayabilmemiz; ürünümüzün kullanım alanını diğer endikasyonlar için genişletebilmemiz; ve Alexion veya Alexion iştiraklerinin ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, Türkiye Sağlık Bakanlığı veya diğer ilgili idari mercilere yaptığı başvurularda zaman zaman belirttiği diğer riskler.

Materyallerin Kullanımında Kısıtlamalar

Site Alexion Pharmaceuticals, Inc. ve Alexion İlaç Ticaret Limited Şirketi’ne aittir ve bu iki şirket tarafından işletilmektedir. Alexion Sitesinin metin, grafikler, görüntüler, logolar, buton ikonları, yazılım ve diğer materyal (“Materyal”) gibi her türlü içeriği telif, patent ve diğer yasalar tarafından korunmaktadır. Materyalin tek bir kopyasının tüm telif hakkı ve diğer mülkiyet bildirimlerinin aynen korunması kaydıyla tek bir bilgisayara kişisel kullanım için indirilmesi dışında Materyal hiç bir şekilde kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yayımlanamaz, değiştirilemez, yüklenemez, gönderilemez, iletilemez veya dağıtılamaz. Materyalin başka herhangi bir amaçla kullanımı Alexion veya Alexion iştiraklerinin telif ve diğer mülkiyet haklarının ihlali sayılacaktır. Bu Kullanım Şartları çerçevesinde, Materyal veya Materyalin farklı türevlerinin Alexion’un yazılı izni olmaksızın başka sitelerde veya bilgisayar ağı ortamında kullanımı yasaktır. İnternet sayfalarının oluşturulmasında kullanılan Materyal kopyalanamaz ve uyarlanamaz. Bu ilke de telif hakları ve diğer yasalarla korunmaktadır.

Gönderimler

Alexion ilgili tarafların görüşlerine değer verir ve internet üzerinden sağladığı hizmetler de dahil olmak üzere Alexion ürün ve teknolojileri hakkındaki yorumlarınızı almaktan memnuniyet duyar. Ancak Alexion şirket politikası, yazılı olarak açıkça talep edilenler dışında gizlilik arz eden yaratıcı fikir, öneri, icat, çizim, kavram, materyal veya diğer bilgilerin (topluca “Bilgiler”) kabul edilmesine veya değerlendirilmesine izin vermemektedir. Buna karşın bize herhangi bir Bilgi gönderirseniz bunlar gizlilik arz etmeyen bilgi olarak kabul edilerek bu şekilde ele alınacak, Alexion’un kayıtsız şartsız kullanımına tabi olacaktır. Gönderilen Bilgilerin hiçbiri Alexion’u gizlilik yükümlülüğü altına sokmayacağı gibi, Alexion bu Bilgilerin kullanımı veya paylaşımından ötürü sorumluluk kabul etmez.

Siteyi hukuka uygun amaçlarla kullanabilirsiniz. Alexion Sitenin aşağıda sayılan amaçlarla kullanımını özellikle yasaklar ve Site kullanıcıları bu yasaklara uyacağını kabul etmiş sayılır: (i) Sitenin düzgün işleyişini engelleyecek veya engellemeye teşebbüs edecek cihaz, yazılım veya yordam kullanmak; (ii) Site altyapısında normalin üzerinde yük oluşturacak herhangi bir eylem gerçekleştirmek; (iii) Sitenin kendisi veya herhangi bir parçasını oluşturan yazılımlardan herhangi birini deşifre etmek, kaynak koda dönüştürmek, kaynak kodunu oluşturmak veya tersine mühendislik yapmak veya bunlara teşebbüs etmek.

Sitenin kullanımı yürürlükteki yasalara tabidir. Siteye yürürlükteki yasalar ve yönetmeliklere aykırı gönderim yapmak yasaktır. Yasalara aykırı gönderimlerin kendilerine iletilmesiyle ilgili her türlü talepte Alexion hukuki merciler ile bütünüyle işbirliği içinde hareket edecektir. Alexion tüm yetkisiz kullanıcıların Siteye erişimini engelleme ve yürürlükteki yasalara aykırı olduğu kanısına vardığı her türlü içeriği kaldırma hakkını saklı tutar.

Yasal Yetki Alanı Meseleleri

Site ve içeriği, Sitede belirtilen yasal yetki alanı içerisindeki kullanıcılar için tasarlanmıştır ve söz konusu yetki alanındaki hükümlerin çelişkili olup olmadığından bağımsız olarak Sitede belirtilmiş olan yasal yetki alanında yürürlükte olan yasalar ve mevzuata uygun olmaları hedeflenmiştir. Alexion Materyalin başka yerlerde kullanıma uygunluğu ve erişilebilirliği konusunda hiçbir iddiada bulunmaz. İnternet sitelerinden birinin kullanılmaya devam edilmesi, söz konusu kullanımın internet sitesinde adı geçen yasal yetki alanındaki hükümler arasında var olan çelişkiler hariç tutulmak üzere, yürürlükteki yasalara tabi olduğunun onaylanarak kabul edilmesi anlamına gelir. İnternet sitesine başka konumlardan erişim sağlamayı seçenler bunu kendi inisiyatifleriyle gerçekleştirirler ve yerel ve ulusal yasaların yürürlükte olması durumunda ve kapsamında, yerel ve ulusal yasalara uymakla yükümlüdürler. Alexion herhangi bir hizmet veya ürünün sunumunu herhangi bir kişi, coğrafi bölge veya yasal yetki alanıyla sınırlama ve sunduğu hizmet ve ürünleri sınırlandırma hakkını saklı tutar.

Sonlandırma

Bu sözleşme, taraflardan biri tarafından sonlandırılıncaya kadar yürürlükte kalır. Bu sözleşmeyi, dilediğiniz anda, bu sözleşmenin şartlarına tabi olsun veya olmasın, Alexion site(ler)inin tümünden elde etmiş olduğunuz tüm materyalleri, ilgili belge ve bunların tüm kopya ve kurulumlarını yok ederek sonlandırabilirsiniz. Alexion’un tek taraflı takdirine göre bu sözleşmenin herhangi bir hükmü veya şartına uymamanız halinde sözleşme Alexion tarafından hiçbir bildirim yapılmaksızın derhal sonlandırılır. Sözleşmenin sonlandırılması durumunda, bu sözleşmenin hükümlerine tabi olsun veya olmasın, Alexion Site(ler)inin tümünden elde etmiş olduğunuz tüm materyalleri, ilgili belge ve bunların tüm kopya ve kurulumlarını yok etme yükümlülüğünüz bulunmaktadır. Alexion herhangi bir anda sitedeki materyalleri silme ve değiştirme, bu bildirimi güncellemek suretiyle bu sözleşmenin hükümlerini değiştirme hakkını saklı tutar. Bu şekilde yapılmış değişiklikler sizin için bağlayıcı olacaktır ve bu nedenle bu sayfayı düzenli olarak ziyaret etmeniz ve bu sözleşmenin güncel şartlarını gözden geçirmeniz gerekmektedir. Site için beyan edilmiş olan Kullanım Şartları “Yatırımcılar”, “Materyallerin Kullanımındaki Kısıtlamalar”, “Gönderimler”, “Yasal Yetki Alanı Meseleleri”, “Sonlandırma” ve “Sorumluluk Sınırları” başlıklı paragraflar dahil olmak ancak bunlarla sınırlı kalmamak üzere böyle bir sonlandırma sonrasında geçerliliğini koruyacaktır.

Bölünebilirlik

Bu sözleşmenin herhangi bir maddesinin yetkili bir mahkeme tarafından geçersiz veya uygulanamaz olarak ilan edilmesi durumunda diğer maddeleri tam olarak yürürlükte kalacaktır. Eğer bu Kullanım şartlarının herhangi bir hükmü belli bir kısımda yahut belli bir derecede geçersiz veya uygulanamaz ilan edilirse geri kalan bölümleri geçersiz veya uygulanamaz olarak ilan edilmedikleri ölçüde bütünüyle yürürlükte kalmaya devam edecektir.

Sorumluluk Sınırları

Site sadece bilgi vermek amaçlıdır. Burada yer alan bilgiler herhangi bir sağlık veya zindelik sorununun veya hastalığın tanısında kullanılmamalıdır. Alexion, sitede doğru ve güncel bilgiler bulunması için gerekli çabayı göstermesine karşın bilgilerin doğruluğunu iddia ve taahhüt etmez. Alexion Site içeriğindeki hata ve eksiklikler için hiçbir yükümlülük ve sorumluluk kabul etmez. Alexion kendi sitesinde linkleri bulunabilecek tüm siteleri incelememiştir. Bu sitede linkleri bulunan siteler yürürlükteki Türk yasalarına aykırı içerik barındırabilir ve Türkiye Sağlık Bakanlığı’nın onaylamış olduğu metinlerden farklılıklar içerebilir. Dolayısıyla Alexion, site dışı sayfalardaki veya bu sitede linkleri yer alan diğer sitelerdeki içerikten sorumlu değildir. Site dışı sayfalara erişiminizde risk size aittir. SİTEDEKİ TÜM MATERYALLER "OLDUĞU ŞEKİLDE" TEMİN EDİLİR VE AÇIK VEYA ZIMNİ HERHANGİ BİR GARANTİ VERİLMEZ. ALEXION YÜRÜRLÜKTEKİ YASALARIN İZİN VERDİĞİ EN GENİŞ ÖLÇÜDE TİCARETE ELVERİŞLİLİK VE BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK KONULARINDAKİ ZIMNİ GARANTİLER DÂHİL OLMAK, ANCAK BUNLARLA SINIRLI KALMAMAK ÜZERE AÇIK VEYA ZIMNİ TÜM GARANTİLERİ REDDEDER. ALEXION MATERYALLER İÇERİSİNDEKİ İŞLEVLERİN KESİNTİSİZ VEYA HATASIZ OLACAĞINI, HATALARIN DÜZELTİLECEĞİNİ VEYA SİTE VEYA SİTENİN SUNULDUĞU SUNUCUNUN VİRÜSLERDEN VEYA DİĞER ZARARLI BİLEŞENLERDEN ARINDIRILMIŞ OLDUĞUNU GARANTİ ETMEZ. ALEXION SİTEDEKİ MATERYALLERİN KULLANIMI VEYA KULLANIMININ SONUÇLARININ DOĞRULUK, KESİNLİK VEYA GÜVENİLİRLİĞİNİ İDDİA VE TAAHHÜT ETMEZ. ALEXION HİÇBİR DURUMDA, HİÇBİR HUKUKİ KURAM ÇERÇEVESİNDE, BU SÖZLEŞMEDEN VEYA SİTEYİ VEYA İÇERİSİNDEKİ BİLGİLERİ KULLANABİLMENİZ YA DA KULLANAMAMANIZDAN KAYNAKLANAN YA DA BUNLARLA İLİŞKİLİ OLAN TÜM DOLAYLI, ÖZEL, ARIZİ VEYA İKİNCİL ZARARLARDAN SORUMLU TUTULAMAZ.

Ticari Marka ve Telif Hakları Bilgileri

©Copyright 1998-2017 Alexion İlaç Ticaret Limited Şirketi ve Alexion Pharmaceuticals, Inc. Tüm hakları saklıdır.

Başa dön

Gİzlİlİk Bİldİrİmİ

Alexion olarak verilerin korunmasıyla ilgili çeşitli yasa ve yönetmelikler olduğunu biliyor ve gizliliğinizin korunmasına verdiğiniz öneme saygı duyuyoruz. Tıbbi ve sağlık bilgilerinin özellikle hassas bilgiler olduğunu da kabul ediyoruz. Bu nedenlerle size bu Gizlilik Bildirimi çerçevesinde İnternet gizlilik politikamızı açıklamak istiyoruz. Lütfen Alexion’un verileri nasıl topladığını, kullandığını, paylaştığını ve koruduğunu öğrenmek için bu Bildirimi inceleyiniz.

Öncelikle, Alexion Sitesi kişisel bilgilerinizi ancak siz bunları bize vermeyi tercih ederseniz kaydeder. İş yükümlülüklerimizi gerçekleştirebilmek için kişisel bilgilerinizi kurumsal iştiraklerimiz, bizim adımıza çalışan dış şirketler veya temsilciler ile paylaşma hakkımızı saklı tutmakla birlikte, siz bu konuda açık olarak izin vermedikçe kişisel bilgilerinizi üçüncü taraflarla kendi kullanımları için paylaşmıyoruz.

İşbu Gizlilik Bildirimi Site üzerinden çevrimiçi olarak toplanan kişisel bilgileri kapsar. Diğer Alexion Gizlilik Bildirimleri bu Site üzerinden toplanmayan kişisel bilgilere ilişkindir

Toplanan Bilgiler – Bize Verdiğiniz Bilgiler

Alexion Sitesi üzerinden sadece bize vermeyi tercih ettiğiniz kişisel bilgileri (isminiz, adresiniz, telefon numarası veya e-posta adresi gibi) toplayarak sadece kullanımı için onay verdiğiniz amaçlar için kullanırız. Örneğin, bir sağlık çalışanı olarak ürün hakkında ek bilgi almak veya ilgilendiğiniz bir hastalık durumu hakkında bilgi almak amacıyla kayıt olmayı tercih etmeniz durumunda kişisel bilgileriniz yalnızca bu amaçla kullanılır. Bazı durumlarda verilerden kişisel tanıtıcı ayrıntıları ayıklayıp toplu halde depolayabiliriz. Bu veriyi başka bilgilerle birleştirerek ürün ve hizmetlerimizi geliştirmemize yardımcı olacak anonim ve toplu istatistiki bilgiler elde edebiliriz.

Otomatik Olarak Toplanan Bilgiler

Bizimle Alexion Sitesi üzerinden etkileşime geçtiğinizde veya birbirimize gönderdiğimiz bazı e-postalarda bazı türdeki bilgileri otomatik olarak toplarız. Kullandığımız otomatik teknolojiler örneğin, internet sunucu günlükleri ve IP adresleri, çerezler ve internet işaretçilerini içerebilir.

İnternet sunucu günlükleri ve IP adresleri: İnternet IP adresi bilgisayarınıza atanmış ve internete eriştiğinizde bilgisayar ve sunucuların birbirlerini tanıyarak kendi aralarında iletişim kurmalarını sağlayan bir numaradır. Alexion sistem yönetimini yürütebilmek; internet sitesi ve Uygulama analizleri ile performans değerlendirmeleri yapabilmeleri amacıyla iştiraklerine, iş ortaklarına, hizmet sağlayıcılara ve/veya tedarikçilerine bilgileri toplu halde raporlayabilmek için IP adreslerini toplayabilir.

Çerezler: Çerez belli internet siteleri veya Uygulamalara erişim sağladığınızda bilgisayarınıza yerleştirilen bir bilgi parçacığıdır. Çerez sunucunun tarayıcınızı özel olarak tanımasını sağlar. Çerezler sunucumuzda veri depolayarak internet deneyiminizi geliştirmemize; internet sitesi ve Uygulama analizleri ile performans değerlendirmeleri yapmamıza olanak sağlar. Çoğu tarayıcı çerezleri kabul edecek şekilde yapılandırılmıştır ancak tarayıcınızın ayarlarını tüm çerezleri reddedecek veya bir çerez gönderildiğinde sizi uyaracak şekilde değiştirebilirsiniz. Ancak, çerezleri reddettiğinizde Sitenin bazı bölümlerinin düzgün çalışamayacağını da dikkate almalısınız.

İnternet Analizi: Bu Site zaman zaman Google, Inc. (“Google”) tarafından sunulan, Google Analytics isimli bir internet analiz hizmetini kullanabilir. Bu hizmet, kullanıcıların Siteyi nasıl kullandıklarına dair bilgiler sağlamak amacıyla çerezler kullanır. Bu hizmet tarafından üretilen bilgiler Google’a aktarılacak ve yine Google tarafından Amerika Birleşik Devletleri’ndeki sunucularda depolanacaktır. Google bu bilgileri Siteyi kullanımınızı değerlendirmek ve bunun yanı sıra Site faaliyeti ile Sitenin faaliyeti ve kullanımına ilişkin diğer hizmetler hakkında raporlar üretmek amacıyla kullanacaktır. Google bu bilgileri, yasalar gerektirdiğinde veya üçüncü taraflar Google adına bilgileri işleyeceğinde, üçüncü taraflara devredebilir. Google IP adresinizi Google tarafından alınan başka verilerle ilişkilendirmez. Tarayıcınızda uygun ayarları seçerek çerezlerin ve dolayısıyla bu internet analiz hizmetinin kullanımını reddedebilirsiniz, ancak bu durumda bu Sitenin tüm işlevlerini kullanmanız mümkün olmayabilir. Bu Siteyi kullanmanız, sizinle ilgili verilerin Google tarafından yukarıda belirtilen şekilde ve amaçlar için işlenmesine rıza vermeniz anlamına gelmektedir.

Çerezler ve diğer izleme teknolojileri kişisel bilgilerinizi otomatik olarak almaz. Bu otomatik izleme teknolojileri ancak, kaydolarak veya e-posta göndererek yaptığınız gibi, gönüllü olarak kişisel bilgilerinizi paylaştığınızda, İnternet sitelerini nasıl kullandığınız hakkında daha çok bilgi sağlayarak bu sitelerin sizin için kullanışlılığını geliştirmek amacıyla kullanılabilir.

Seçimleriniz

Alexion Sitesini kullanımınızla ilgili bazı seçenekleriniz bulunmaktadır. Sağlık çalışanı olarak ürün hakkında ek bilgi almak veya ilgilendiğiniz bir hastalık durumu hakkında bilgi almak istediğinizde Alexion belirli kişisel bilgilerinizi sağlamanızı isteyebilir. Sitedeki formlara veya veri alanlarına kişisel bilgilerinizi girmeyerek ve kişiselleştirilmiş hizmetlerin hiçbirini kullanmayarak kişisel bilgilerinizi vermemeyi tercih edebilirsiniz. Bazı internet siteleri veya uygulamalar kişisel bilgilerinizi belli şekillerde kullanmak için onayınızı isteyebilir ve siz de bu kullanım alanlarını kabul edebilir veya reddedebilirsiniz. Haber bültenleri gibi belirli hizmet ve iletişim mesajlarını almayı kabul ederseniz, size gönderilecek mesajların içerisinde yer alan talimatları izleyerek dilediğiniz zaman abonelikten ayrılabilirsiniz. Bir hizmet veya iletişim mesajının aboneliğinden ayrılmaya karar verdiğinizde bilgilerinizi kaldırmak için anında harekete geçmekle birlikte, talebinizi işleme koyabilmek için ilave bilgiler isteyebiliriz.

Yukarıda belirtildiği üzere çerezlerin Sitemizde dolaşırken sizi anonim olarak izlemesini engellemek istiyorsanız tarayıcınızın ayarlarını tüm çerezleri reddedecek veya bir çerez gönderildiğinde sizi uyaracak şekilde değiştirebilirsiniz. Ancak, çerezleri reddettiğinizde Sitenin bazı bölümlerinin düzgün çalışamayacağını da dikkate almalısınız.

Kişisel Bilgilerin Kullanımı

Alexion ve/veya hizmet sağlayıcılar, tedarikçiler ve bizim adımıza hizmet gerçekleştirmeleri için anlaştığımız diğer üçüncü taraflar, bizimle paylaşmayı tercih ettiğiniz kişisel bilgilerinizi bizden talep ettiklerinizi gerçekleştirmek için ve bu Gizlilik Bildiriminde veya bilgilerinizi girdiğiniz internet sayfasında size açıklandığı şekilde kullanabilirler. İhtiyaçlarınızı daha iyi anlayabilmek ve ürün ve hizmetlerimizi geliştirebilmek için bu bilgilere başvurabiliriz. Ayrıca bu Site üzerinden toplanan kişisellikten arındırılmış toplu bilgileri eğilim ve müşteri gereksinimlerini anlayabilmek için kullanmaktayız. Örneğin, Siteyi özel bir ilaç veya hastalık durumu ile ilgili ziyaret edenlerin cinsiyet veya yaşlarını analiz edebilir, bu toplu bilgilerin analizini bu Gizlilik Bildiriminde belirtilmiş olan amaçlar için kendi bünyemizde kullanabilir veya başkalarıyla paylaşabiliriz.

Veri Paylaşımı ve Transferi

Alexion, kişisel bilgilerinizi, müşteri hizmeti sağlanması, sağlık çalışanıysanız size ürün, hizmet ve tekliflerimizle ilgili pazarlama mesajları gönderilmesi gibi işimizin gerekliliklerini yerine getirilebilmesi ve teknolojik bakım gerçekleştirilebilmesi için çeşitli dış şirketler veya adımıza çalışan hizmet sağlayıcılar veya tedarikçilerle paylaşabilir. Ayrıca kişisel bilgileri, bu Gizlilik Bildiriminde belirtilmiş olan amaçlar doğrultusunda şirketimizin iştirakleri ile paylaşabiliriz.

Kişisel bilgileri aşağıdaki amaçlar doğrultusunda da ifşa edebiliriz:

1.  Ticari kuruluşun satışı, devri veya başka biçimde nakli ile ilgili olarak;
2.  tdevlet veya kolluk kuvvetleri tarafından talep edildiğinde veya yürürlükteki yasalar, mahkeme emirleri veya yasal yönetmelikler tarafından gerekli görüldüğünde veya izin verildiğinde;
3.  Kurumsal denetimlerde veya bir şikayet veya güvenlik tehdidinin araştırılması veya çözümlenmesi için gerek duyulduğunda.

Üçüncü Tarafların Doğrudan Pazarlamaya Yönelik Kullanımına Kapalılık: Alexion, size açıkça bildirip açık onayınızı almadığı sürece Site üzerinden verdiğiniz kişisel bilgileri doğrudan pazarlama amacıyla kullanılmak üzere üçüncü taraflara satmaz veya aktarmaz.

Ticari veya Profesyonel İnternet sitelerinin Kullanıcılarına Not: Alexion’la ticari veya profesyonel ilişkiniz bulunuyorsa, ticari ve profesyonel kullanıcılara özel siteler de dahil olmak üzere Site üzerinden verdiğiniz bilgileri taleplerinizi karşılamak ve sizinle ve temsil ettiğiniz kurumlarla iş ilişkilerimizi geliştirmek amacıyla kullanabiliriz. Bu bilgileri adımıza hareket eden üçüncü taraflarla da paylaşabiliriz.

Başka Sitelere Linkler

Alexion tarafından kontrol edilmeyen (Alexion dışı) sitelere yönelik linklere yalnızca kolaylık sağlamak amacıyla yer verilmiştir. Bu linkleri sağlamamız, link verilen sitelerin hiçbirindeki içeriği onayladığımız veya desteklediğimiz anlamına gelmez. Ayrıca, link verilen internet sitelerinin içeriği Alexion Sitesinin bir parçası değildir. Konumuzla ilgili siteleri seçmeye özen gösteriyoruz. Ancak, bazı sitelerin yapılarının hızla değiştiğini dikkate aldığımızda, bu sitelerin içerikleri hakkında görüş belirtemiyor ve kalitelerini garanti edemiyoruz. Link verilen Alexion dışı siteler ve politikaları üzerinde hiçbir kontrolümüz bulunmamaktadır. Burada sunulmuş bulunan gizlilik politikası Alexion dışı internet siteleri için GEÇERLİ DEĞİLDİR. Gizlilik politikaları, gizlilik anlaşmaları ve veri toplama/dağıtma prosedürleri konularında bilgi edinmek için doğrudan bu siteler ile irtibata geçmelisiniz.

Alexion bu Site veya link verilmiş olan Alexion dışı sitelerdeki bilgilerin kullanımı veya yanlış kullanımından kaynaklanan zarar ve hasarlar karşısında yükümlülük taşımamaktadır ve bir Alexion Sitesi veya link verilmiş olan herhangi bir Alexion dışı siteye erişim sağlayan tüm kullanıcılar bunu risk kendilerine ait olmak üzere gerçekleştirirler. Alexion Sitesinin veya link verilen herhangi bir Alexion dışı internet sitesinin yaratılması, üretilmesi veya iletilmesinde yer alan Alexion veya diğer herhangi bir taraf bu Siteye veya bu Site üzerinden link verilen herhangi bir Alexion dışı internet sitesine erişiminizden veya bunların içeriğindeki herhangi bir hata veya eksiklikten doğan her tür nitelikteki zarara ilişkin olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Lütfen link verilen Alexion dışı sitelerin çerezler kullanabileceğini göz önünde bulundurun. Alexion link verilen Alexion dışı sitelerin çerez kullanımlarını kontrol edemez. Ayrıca bir Alexion Sitesinden verilen bir linkle başka bir internet sitesine ulaştığınızda bu sitenin bir Alexion Sitesinden gelmiş olduğunuzu anlayabilmesinin mümkün olduğunu da bilmenizi isteriz. Eğer diğer internet sitelerinin bu Siteye girdiğinizi bilmesini istemiyorsanız, bu Siteden verilen linkleri kullanmamanızı tavsiye ederiz.

18 Yaş Altındaki Çocuklar için Gizlilik Bildirimi

Sitemiz 18 yaş altındaki çocukların kullanımı amacıyla hazırlanmamış ve tasarlanmamıştır. Eğer 18 yaş altında iseniz şahsi bilgilerinizi paylaşmamalısınız. 18 yaş altında olduğunu fiilen bildiğimiz kişilerin kişisel bilgilerini kaydetmiyoruz.

İnternet Sitelerindeki Ek Bilgiler

Alexion sitelerinden biri, bu Sitede belirtilen gizlilikle ilgili hükümlerden farklı hükümler içeriyorsa, bu hükümler şahsi bilgilerinizin alındığı sayfada bilginize sunulacaktır.

Başa dön

İlkelerİn Kapsamının Sınırlandırılması

Şirketin bu gizlilik ilkelerine uyumu, Şirketin mevzuat, yasalar, devlet karşısındaki ve ulusal güvenlikle ilgili yükümlülükleriyle sınırlıdır.

İnternet Sitesi Gizlilik Bildirimi Güncellemeleri

ALEXION GİZLİLİK İLKELERİNDE YAPILAN TÜM DEĞİŞİKLİKLER BU SAYFADA İVEDİLİKLE PAYLAŞILACAKTIR. YÖNERGENİN SON GÜNCELLENME TARİHİ BU YASAL BİLDİRİMİN ALTINDA VERİLMİŞTİR. BU GİZLİLİK POLİTİKASINDA YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLERİ SİZE BİLDİRMEYEBİLİRİZ, DEĞİŞİKLİKLERİ BU SAYFAYI DÜZENLİ OLARAK ZİYARET EDEREK KONTROL ETMENİZ GEREKLİDİR. SİTEYE ERİŞİM SAĞLAMANIZ VE SİTEYİ KULLANMANIZ, SİZ VEYA TEMSİLCİLERİNİZ İLE ALEXION VEYA ÇALIŞANLARI, TAŞERONLARI VEYA TEMSİLCİLERİ ARASINDA SİTE İLE BAĞLANTILI OLARAK DOĞABİLECEK TÜM ANLAŞMAZLIKLARDA VE DİĞER HUSUSLARDA TÜRK HUKUKUNUN GEÇERLİ OLDUĞUNU VE MÜNHASIRAN İSTANBUL MAHKEMELERİNİN YETKİLİ OLDUĞUNU KABUL ETTİĞİNİZ ANLAMINA GELİR.

Alexion İle İrtibat Kurmak İçin

Alexion’un internet sitesi gizlilik bildirimi veya sitemizin bilgi işleme yöntemleri hakkındaki sorularınız için bize aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanarak ulaşabilirsiniz:

Legal Department
Giesshübelstrasse 30
8045 Zürich
Switzerland
+41 (0) 21 318 40 00

Başa dön

© 2017 Alexion İlaç Ticaret Limited Şirketi
Alexion™, ve Alexion logo™, Alexion Pharmaceuticals, Inc.’e ait ticari markalardır.

Son güncellenme tarihi: 31 Ocak 2017